ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Sequences (Mathematics)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Boundedness of superposition operators on the sequence spaces of Maddox / Assa-Aree Sama-ae / 1997 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
2 Coutinuity of superposition operators on the sequence spaces of maddox / Aphichat Thuangoon / 1998 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
3 Geometry of Nakano sequence spaces / Theeradach Kaewong / 1999 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
Geometry
4 Sequence analysis of mitochondrial DNA hypervariable region I forforensic science work in Thai population = การวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียที่มีความหลากหลายสูงบริเวณที่ 1 สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ในประชากรประเทศไทย / Amporn Jansom / 2011 /Full Text
Subject
Mitochondrial DNA
Sequences (Mathematics)
DNA, Deoxyribonucleic acid


Page : 1