ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Sequence spaces.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Banach algebra structure of matrix transformations on a sequence space = โครงสร้างพีชคณิตบานาคของการแปลงเมทริกซ์บนปริภูมิลำดับ / Prayong Sainuan. / 1993. /Full Text
Subject
Matrices.
Banach algebras.
Sequence spaces.
2 Boundedness of superposition operators on the sequence spaces of Maddox / Assa-Aree Sama-ae / 1997 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
3 Coutinuity of superposition operators on the sequence spaces of maddox / Aphichat Thuangoon / 1998 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
4 Geometry of Nakano sequence spaces / Theeradach Kaewong / 1999 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
Geometry
5 Matrix transformations between vector-valued of sequence spaces / Orawan Tripak / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
6 Matrix transformations of Musielak-Orlicz Sequence Spaces = การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับมูสิลัก-ออร์ลิคซ์ / Tanadon Chaobankoh / 2005 /Full Text
Subject
Matrices
Orlicz spaces
Sequence spaces
7 Matrix transformations of vector-valued sequence spaces Chanan sudsukh / Chanan Sudsukh / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
8 Rotundity in Orlicz vector - valued sequence spaces / Narin Petrot / 2001 /Full Text
Subject
Orlicz spaces
Sequence spaces
9 Some geometric properties in Musielak-Orlicz sequence spaces equipped with the Luxemburg Norm / Satit Saejung / 2003 /Full Text
Subject
Banach spaces
Sequence spaces


Page : 1