ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Semigroups

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Baer-Levi semigroups of partial transformations = กึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วน / Boorapa Singha / 2011 /Full Text
Subject
Semigroups
Transformations groups
2 Characterization of pre-strongly solid and left-edge right-edge-strongly solid varieties of semigroups = การหาลักษณะเฉพาะของพรีสตรองลีโซลิดและเลิฟท์เอดจ์ ไรท์เอดจ์ สตรองลีโซลิดวาไรตีของกึ่งกรุป / Sompop Phatchat / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroups of operators
Groups, Theory of
Group theory -- Generators
3 Decompositions of some semigroups = การแยกของกึ่งกรุปบางชนิด / Kitjagarn Kitiga / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroups of operators
4 Direct product of semigroups and their green's relations = ผลคูณตรงของกึ่งกรุปและความสัมพันธ์ของกรีน / Wattapong Puninagool / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroup theory
Green's relations
5 Factorisable monoid of generalized hypersubstitutions of T = (n) = โมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติตูชันที่วางนัยทั่วไปชนิด T (n)ที่แยกตัวประกอบได้ / Ampika Boonmee / The 2016 /Full Text
Subject
Semigroups
Group theory
6 Factorisation on some semigroups = การแยกตัวประกอบบนกิ่งกรุปบางชนิด / Ampika Boonmee / 2007 /Full Text
Subject
Semigroups
7 Maximal congruences on some semigroups = สมภาคใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Boorapa Singha / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Algebra
8 Maximal inverse subsemigroups on some semigroups = กึ่งกรุปย่อยผกผันใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Worachead Sommanee / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Pesticides -- Environment aspects
Capillary electrophoresis
Algebra
9 Maximal subsemigroups, natural orders and green's relations on transformation semigroups with fixed sets = กึ่งกรุปย่อยใหญ่ สุดอันดับธรรมชาติ และความสัมพันธ์กรีน บนกึ่งกรุ๊ปการแปลงที่เซตตรึง / Yanisa Chaiya / The 2017 /Full Text
Subject
Semigroups
Group theory
10 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
11 Rees matrix semigroup of which cayley graph is transitive = กึ่งกรุปเมทริกซ์รีส์ที่กราฟเคย์เลย์เป็นทรานสิทิฟ / Prasit Cholamjiak / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Cayley graphs
12 Regularity in transformation semigroups with two invariant subsets = ความเป็นปรกติในกึ่งกรุปการแปลงที่สองสับเซตไม่แปรเปลี่ยน / Rangsiwut Saowapaksuk / The 2016 /Full Text
Subject
Group theory
Semigroups
Algebra
13 Semigroups whose sets of (m n)-ideals and (m n)-quasi-ideals coincide = กึ่งกรุปที่เซตของ (m n)-ไอดีลและ (m n)-ควอซี-ไอดีลเป็นสิ่งเดียวกัน / Limpapat Bussaban / The 2017 /Full Text
Subject
Semigroups
Group theory


Page : 1