ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Semiconductor films

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of conductive and non-corrosive coatings for fuel cell bipolar plates = การพัฒนาวิธีการเคลือบฟิล์มที่นำไฟฟ้าและทนทานต่อการกัดกร่อนสำหรับไบโพลาร์เพลทของเซลล์เชื้อเพลิง / Sakon Sansongsiri / 2009 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Fuel cells
2 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
3 Preparation and Characterization of CdIn2Se4 n-Type Semiconductor by the Sol-Gel Method for Use as a Thermoelectric Material = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น แคดเมียม อินเดียม เซเลไนด์โดยวิธีโซลเจล สำหรับใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก / Aun-anong Ruanthon / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Semiconductors


Page : 1