ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Securities -- Prices

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bivariate extreme value analysis of construction industry stock price and stock exchange index in Asean = การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ / Yuttana Panchusri / 2015 /Full Text
Subject
Stocks -- Prices
Securities -- Rate of return
Stock exchanges
Construction industry
2 Detection of regime switching in stock prices before XD dates using genetic algorithm = การตรวจหาจุดเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ก่อนการ ขึ้นเครื่องหมาย XD โดยใช้จีนีติกอัลกอริทึม / Tatcha Sudtasan / 2012 /Full Text
Subject
Securities -- Prices
3 Effect of the day of the week characteristics on stock volatility in information and Communication Technology Sector in ASEAN = ผลของลักษณะวันในสัปดาห์ต่อมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาเซียน / Lucksika Maneesong / The 2016 /Full Text
Subject
Securities
Stocks -- Prices


Page : 1