ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Scrub Typhus -- epidemiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Severe scrub typhus : Prognostic indicators, clinical prediction rule and validation = สครับไทฟัสชนิดรุนแรง : ตัวชี้วัดพยากรณ์ เกณฑ์ทำนายทางคลินิกและการตรวจสอบ / Pamornsri Sriwongpan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Scrub Typhus -- epidemiology
Scrub Typhus -- diagnosis


Page : 1