ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sarcophagidae

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biology and morphology of forensic entomological important sarcophagid flies (diptera: sarcophagidae) = ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของแมลงวันหลังลายที่มีความสำคัญทางนิติเวชกีฎวิทยา / Chutharat Samerjai / 2015 /Full Text
Subject
Entomology
Sarcophagidae
Dissertations, academic -- Parasitology


Page : 1