ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sandoricum koetjape

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสกัดและการแยกหากรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลกระท้อน มะม่วงแก้ว และมะไฟ = Extraction and separation of alpha hydroxy acid from fruits of sandoricum koetjape burm. f Merr., mangifera indica L. cv. Kaew and Baccaurea ramiflora lour. / วนิชา เมฆกมล / 2547 /Full Text
Subject
Alpha hydroxy acids
Sandoricum koetjape
การสกัด (เคมี)
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
ผลไม้
กระท้อน
มะม่วง
มะไฟ


Page : 1