ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Saliva

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of obesity-insulin resistance on salivary gland function in rats and patients with the Metabolic Syndrome = ผลกระทบของภาวะอ้วนที่มีการดื้อต่ออินซูลินต่อการทำงานของต่อมน้ำลายในหนูทดลองและในคนไข้ที่มีเมตาบอลิกซินโดรม / Jitjiroj Ittichaicharoen / The 2017 /Full Text
Subject
Salivary glands
Obesity
2 Evaluation of salivary therapeutic drug monitoring of carbamazepine in Thai patients = การประเมินการใช้ความเข้มข้นของยาคาร์บามาเซปินในน้ำลายเพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามการรักษาผู้ป่วยคนไทย / Jitrada Sirisamuttakarn / 2001 /Full Text
Subject
Carbamazepine
Saliva
Patients -- Thailand
Drug monitoring
3 Proteomic and transcriptomic analyses of salivary glands of Anophesles campestris-like mosquito, a potential vector of Plasmodium vivax = การวิเคราะห์โปรตีโอมและทรานสคริปโดมของต่อมน้ำลายยุง Anophesles campestris-like ที่มีศักยภาพเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax / Sriwatapron Sor-suwan / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Salivary Glands
Anophesles
Plasmodium vivax
4 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research


Page : 1