ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rumen fermentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of quebracho tannins extract on rumen fermentation parameters and chemical composition of the microbial fraction in an in vitro system = ผลของแทนนินสกัดจากคิวบราโซที่มีต่อพารามิเตอร์ของการหมักและองค์ประกอบทางเคมีของจุลินทรีย์กระเพาะหมักในสภาพห้องปฏิบัติการ Mohamed Diaby / Mohamed, Diaby / The 2016 /Full Text
Subject
Rumen fermentation
2 Nutrient composition of fresh and preserved Pangola grasses at 45 Days of regrowth stage cutting and cattle ruminal digestibility = องค์ประกอบทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าสดและแปรรูปทีระยะการตัด 45 วันและความสามารถในการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโค / Masjarat Tasdee / The 2015 /Full Text
Subject
Rumen fermentation
Digestion
Pangola grasses -- Biodegradation
Forage plants
Cows


Page : 1