ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Royal Project Foundation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Economic analysis of the Royal Project Foundation: sales forecast of feta cheese and impact on Thai economy = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของมูลนิธิโครงการหลวง: การพยากรณ์ยอดขายของเนยแข็งเฟตาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย / Orakanya kanjanatarakul / 2013 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Cheese -- Marketing
2 Efficiency of vegetable marketing practices of the Royal Project Foundation / Puttawan Kuntonthong / 2001 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Vegetables -- Marketing
Vegetables -- Prices
Vegetables -- Thailand, Northern


Page : 1