ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Rodiotherapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายพื้นที่รังสีจากโปรแกรมวางแผนรักษาสามมิติกับภาพถ่ายพื้นที่รังสีขณะผู้ป่วยรับการฉายรังสี = Computer programming for image correlation of digitally reconstructed radiographs and electronic portal images / ผกาทิพย์ ไชยทอง / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
ภาพรังสี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Dissertations, academic -- Medical Physics
Rodiotherapy
Software design


Page : 1