ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 150 รายการ จากคำว่า Rice.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Intercropping sesbania rostrata (Brem, and Obrem.) with rice = การปลูกโสนอัฟริกันแซมข้าว / Nguyen Ngoc De. / 1992. /Full Text
Subject
Green manure crops.
Intercropping.
Nitrogen -- --Fixation.
Rice.
82 Iron and Zinc partitioning in rice grain = การปันส่วนธาตุเหล็ก และ ธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว / Chorpet Saenchai / 2013 /Full Text
Subject
Rice
Iron
Zinc
83 Joint determination of demand for input and choice of rice varieties : a meta-production function approach = การกำหนดอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวโดยใช้ฟังก์ชั่นการผลิตแบบเมตา Sanzidur Rahman. / Rahman, Sanzidur. / 1993. /Full Text
Subject
Rice -- Varieties.
Rice trade -- Chiang Mai.
Rice -- Chiang Mai.
84 Laccase production and characterization by coriolus versicolor RC3 cultivated on rice bran = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนไซม์แลคเคสโดย Corious versicolor RC3 จากการเลี้ยงในรำข้าว / Pattana Kakumyan / 2005 /Full Text
Subject
Laccass
Basidiomycete fungi
Rice bran
85 Long run relationship between the price level and macroeconomic variables in Myanmar = ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างระดับราคาและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในประเทศพม่า Nyein Ei Cho / Nyein, Ei Cho / The 2017 /Full Text
Subject
Macroeconomics
Prices
86 Long-run relationships between housing prices and macroeconomic factors in Singapore: the implication on housing affordability = ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่อราคาที่อยู่อาศัยในระยะยาวประเทศสิงคโปร์ San Yae Moe / San, Yae Moe / The 2017 /Full Text
Subject
Price indexes
Dwellings -- Prices
Dwellings -- Singapore
87 Management of iron toxicity in rice = การจัดการความเป็นพิษของธาตุเหล็กในข้าว / Singty Voradeth / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice
Plant nutrients
Rice -- Nutrition aspects
Poisoning
88 Managing zinc in rice to reduce Iron Toxicity = การจัดการธาตุสังกะสีในข้าวเพื่อลดความเป็นพิษของธาตุเหล็ก / Panomwan Boonchuay / The school 2013 /Full Text
Subject
Rice
Iron -- Toxicology
Zinc
89 Manganese efficiency in Thai genotypes = สมรรถภาพการใช้ธาตุแมงกานีสในพันธุ์ข้าวไทย / Rataya Yanaphan / 2008 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Manganese
Rice -- Thailand
Rice -- Analysis
90 Matrix transformations between vector-valued of sequence spaces / Orawan Tripak / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
91 Matrix transformations of Musielak-Orlicz Sequence Spaces = การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับมูสิลัก-ออร์ลิคซ์ / Tanadon Chaobankoh / 2005 /Full Text
Subject
Matrices
Orlicz spaces
Sequence spaces
92 Matrix transformations of orlicz sequence spaces / Kamonrat Nammanee / 2003 /Full Text
Subject
Matrices
Sequence spaces
93 Matrix transformations of vector-valued sequence spaces Chanan sudsukh / Chanan Sudsukh / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
94 Molecular characterization and identification of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML105) mutants, induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะและการบ่งบอกระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ที่ถูกชักนำโดยลาไอออนพลังงานต่ำ / Nuananong Semsang / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Mutation (Biology)
95 Molecular characterization of cDNAs encoding small GTP-Binding Proteins from Rice (Oryza sativa L.)during leaf senescence = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของซีดีเอ็นเอที่เข้ารหัสสมอลล์จีทีพีบายดิ้งโปรตีนจากข้าว (Oryza sativa L.) ในระหว่างที่เกิดการเสื่อมสภาพของใบ / Sugunya Pitakrattananukool / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Molecular genetics
Rice -- Genetics
Rice -- Leaves
Genes -- Analysis
96 Molecular studies of purple rice extracts on carcinogens induced liver and colon carcinogenesis = ผลของสารสกัดจากข้าวก้ำต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารก่อมะเร็งในระดับโมเลกุล / Charatda Punvittayagul / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant Extracts (Purple rice)
97 Nitrogen fixation of soybean in rice-based cropping systems = การตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลืองที่ปลูกในระบบตามหลังข้าว Ying Jifeng. / Ying, Jifeng. / 1990. /Full Text
Subject
Soybean -- Fertilizers.
Soybean -- Soils.
Nitrogen -- Fixation.
Soybean.
Rice -- Fertilizers.
Nitrogen fertilizers.
98 Optimization of enzymatic extraction condition of black glutinous rice milk for fermented rice product = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด้วยเอนไซม์สำหรับผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว / Pornrawin Chaikham / 2012 /Full Text
Subject
Rice products
Extracts
Enzymes
99 Optimization of lowland rice production under risk in Phayao Province = การหาแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในที่ลุ่มภายใต้ความเสี่ยงในจังหวัดพะเยา / Wilawan Sittiboon / school 2009 /Full Text
Subject
ARice
Rice -- Manufactures
Rice -- Planting
100 Optimization of processing conditions to extract black glutinous rice by treatments for fermented rice drink = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดข้าวเหนียวดำด้วยความร้อนเพื่อผลิตข้าวหมักพร้อมดื่ม / Sudarat Chiangpha / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Rice products


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8