ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Rice products

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of farmers' criteria on management practice for flooded rice production system in deepwater rice area = การประเมินหลักเกณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการระบบผลิตข้าวชลประทานในพื้นที่นาน้ำลึก / Chitnucha Buddhaboon / 2011 /Full Text
Subject
Rice products
Rice -- research
2 Effects of chemical fertilizers and crop residues on productivity of rice-based cropping systems in Cambodia = ผลกระทบของปุ๋ยเคมีและเศษพืชตกค้างต่อผลิตภาพของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลักในประเทศกัมพูชา Kep Poch / Poch Kep / 2006 /Full Text
Subject
Crop residues
Rice -- Residues
Rice products
Rice -- Cambodia
3 Genotypic variation in responses to aerobic and anaerobic condition in rice = ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวในการตอบสนองต่อ สภาพออกซิเจนปกติและปลอดออกซิเจน / Nednapa Insalud / 2006 /Full Text
Subject
Rice
Rice products
Rice -- Genetics
4 Optimization of enzymatic extraction condition of black glutinous rice milk for fermented rice product = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด้วยเอนไซม์สำหรับผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว / Pornrawin Chaikham / 2012 /Full Text
Subject
Rice products
Extracts
Enzymes
5 Optimization of processing conditions to extract black glutinous rice by treatments for fermented rice drink = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดข้าวเหนียวดำด้วยความร้อนเพื่อผลิตข้าวหมักพร้อมดื่ม / Sudarat Chiangpha / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Rice products


Page : 1