ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rice -- Yields

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors determining rice yield and technical efficiency in Hatay Province, Vietnam Le Thi Minh Chau / Le, Thi Minh Chau / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Yields -- Vietnam -- Hatay
2 Rice Yield Gap Analysis and Identification of Agronomic Measures for Increasing Rice Yield in Bhutan using CERES-Rice Model / Kailash Pradhan / 2005 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Yields


Page : 1