ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Rice -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Agro-economic assessment of irrigated and raineed lowland rice production in Thua Thien Hue province, Vietnam / Nguyen Huu Hoa / 1999 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects -- Vietnam
Rice -- Vietnam
Rice -- Irrigation
2 Comparative study of the rice production systems in Northern Vietnam Nguyen Thi Minh Hien / Nguyen, Thi Minh Hien / 1998 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam
Rice trade -- Vietnam
3 Consequences of partially irrigated lowland rice-based farming systems transformation in the Mekong Delta, Vietnam = ผลการเปลี่ยนแปลงระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นพืชหลักในเขตนา ที่ได้รับน้ำชลประทานบางส่วนในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Vo Minh Hai / Vo, Minh Hai / 2004 /Full Text
Subject
Rice -- Fertilizers -- Vietnam
Irrigated farming
4 Economic analysis of rice production in Red River Delta of Viet Nam Nguyen Trong Dac / Dac, Nguyen Trong / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Cost effectiveness
Rice -- Vietnam -- Costs
Deltas -- Vietnam
Red River Delta (Vietnam)
5 Factors determining rice yield and technical efficiency in Hatay Province, Vietnam Le Thi Minh Chau / Le, Thi Minh Chau / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Yields -- Vietnam -- Hatay
6 Farmers' perception and adaptation to drought in maize production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแห้งแล้งในการผลิตข้าวโพด อำเภอดาครอง จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม Tran Cao Uy / Tran, Cao Uy / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Quang Tri (Vietnam)
Rice -- Quang Tri (Vietnam)
7 Production and marketing of Vietnamese aromatic rice Tran Viet Dung / Tran, Viet Dung / 1998 /Full Text
Subject
Rice trade -- Vietnam
Rice -- Vietnam -- Marketing
8 Profitability and price response of rice production system in the Mekong Delta, Vietnam = กำไรและการตอบสนองต่อราคาของระบบการผลิตข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเวียดนาม / Nguyen Huu Dung / 1994 /Full Text
Subject
Rice -- Prices -- Vietnam
Profit
Agriculture -- Economic aspects -- Vietnam
9 The Performance of rice marketing system in Northern Vietnam Bui Thi Tam / Bui, Thi Tam / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Marketing
Rice -- Prices


Page : 1