ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rice -- Sri Lanka

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prediction of the nutrient management adoption in irrigated paddy production system, Hambantota District, Sri Lanka = การทำนายการยอมรับในการจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตข้าว ชลประทาน ฮัมบันโตตา ประเทสศรีลังกา / Battagodage Janaki Shyama Samanmali Fernando / The 2010 /Full Text
Subject
Soil mineralogy -- Sri Lanka
Soil management -- Sri Lanka
Rice -- Planting -- Sri Lanka
2 Socio-economic and Institutional Factors Influencing Rice Production Practices in Low Country Dry Zone of Sri Lanka = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและองค์กรที่มีผลต่อวิธีการผลิตข้าวโพดในเขตที่สุ่มแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา Pattiyage Chandrasoma Peiris / Peiris, Pattiyage Chandrasoma / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Sri Lanka
Rice -- Economic aspects


Page : 1