ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Rice -- Seeds

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of the analysis of volatiles from aromatic rice grains using static headspace and solid phase microextraction = การเปรียบเทียบการวิเคราะห์สารระเหยจากเมล็ดข้าวหอมโดยใช้สแตติกเฮดสเปซและการสกัดในระดับจุลภาคด้วยเฟสของแข็ง / Nuntawut Puttawong / The 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Seeds
Rice -- Seeds -- Testing
Seeds -- Testing
2 Effect of chitosan on seed germination of rice (cv.Luang San Pah Tawng) = ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง / Chularat Chainan / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Planting
Rice -- Seeds
Germination
Chitosan -- Biotechnology
3 Genotypic and environmental control of grain quality in Thai rice = การควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าวไทยด้วยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม / Suwannee Laenoi / 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Seeds -- Testing
Rice -- Quality
4 Quantification of aroma compound 2-Acetyl-1-Pyrroline released from scented rice seed by headspace gas chromatography / Wantanee Srisuwan / 2003 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Rice -- Seeds
Aromatic compounds


Page : 1