ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Rice -- Planting -- Quang Tri (Vietnam)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Farmers' perception and adaptation to drought in maize production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแห้งแล้งในการผลิตข้าวโพด อำเภอดาครอง จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม Tran Cao Uy / Tran, Cao Uy / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Quang Tri (Vietnam)
Rice -- Quang Tri (Vietnam)


Page : 1