ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rice -- Medical aspects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-inflammatory and anti-invasive activities against cancer cells of phytochemicals in red jasmine rice (Oryza sativa L.) = ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการรุกรานต่อเซลล์มะเร็งของสารพฤกษเคมีในข้าวหอมมะลิแดง / Komsak Pintha / 2015 /Full Text
Subject
Rice -- Medical aspects
Plant extracts
Drug delivery systems
Intestine, Large -- Cancer
2 Effect of cooking process on phytochemical contents and anticarcinogenic potential of Jasmine rice and Kum Doisaket rice = ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและศักยภาพการต้านมะเร็งของข้าวหอมมะลิและข้าวกํ่าดอยสะเก็ด / Yuwada Rungrote / The 2017 /Full Text
Subject
Rice -- Medical aspects
Plant extracts
Botanical chemistry
Phytochemicals


Page : 1