ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Rice -- Juding

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Selection of thermo-sensitive genic male sterile line in rice using molecular marker = การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย / Kasemson Suriyawan / school Chianmg Mai 2008 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Juding


Page : 1