ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Rice -- Adaptation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adaptation to anaerobic condition and tolerance to iron toxicity in rice = การปรับตัวของข้าวต่อสภาพขาดออกซิเจนและความทนทานต่อเหล็กเป็นพิษ / Jenjira Mongon / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Adaptation
Field crops


Page : 1