ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Reperfusion Injury

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of ubiquinol on renal ischemia and reperfusion injury in rats = ผลของยูบิควินอลต่อความเสียหายของไตที่เกิดภาวะขาดเลือดและมีเลือดกลับคืนในหนูขาว / Wachirasek Peerapanyasut / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Reperfusion Injury


Page : 1