ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 21 รายการ จากคำว่า Rehabilitation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 องค์ประกอบในการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม / วิระมล กาสีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Movement disorders
Disabled
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ท่าอุเทน (นครพนม)


Page : 1 2