ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Refugees

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Space making of karenni refugees' identities: a case study of Ban Mai Nai Soi Camp = การสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ของผู้ลี้ภัยคะเรนนี: กรณีศึกษาของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย / Kultida Niwitkulnipa / The 2017 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Refugees
Identity (Philosophical concept)
2 Between two selves: politics of identity and negotiation of rights for kayan refugees in Mae Hong Son Province, Thailand = ระหว่างสองตัวตน: การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการต่อรองเพื่อสิทธิของผู้อพยพชาวคายันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย David Ranger Lawitts / Lawitts, David Ranger / 2008 /Full Text
Subject
refugees, politiced
Human rights
kayan people
3 Returning Home: Place Reconstruction of Overseas Vietnamese in Danang, Vietnam = การเดินทางกลับบ้าน:การสร้างพื้นที่ใหม่ของชาวเวียดนามโพ้นทะเลในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม / Rattiya Songkhramwongsakul / 2010 /Full Text
Subject
Vietnam -- Social conditions
Refugees, vietnamese
Social change -- Vietnam


Page : 1