ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Recovery room

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ระยะเวลาในการจำหน่ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครพิงค์ / ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Anesthesia
Recovery room
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ยาระงับความรู้สึก


Page : 1