ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Rate of return

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bivariate extreme value analysis of construction industry stock price and stock exchange index in Asean = การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ / Yuttana Panchusri / 2015 /Full Text
Subject
Stocks -- Prices
Securities -- Rate of return
Stock exchanges
Construction industry
2 The Study of returns from petroleum and other liquid energy company tocks using extreme value theory based decision on belief functions = การศึกษาผลตอบแทนหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีเอ็กสตรีมวาลูโมเดลและบีลีฟฟังก์ชัน / Paponpat Taveeapiradeecharoen / 2014 /Full Text
Subject
Rate of return
Power resources -- Rate of return
Price-earnings ratio
Ratio analysis
3 Value at risk analysis of gold price returns using extreme value theory = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนของราคาทองคำ โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด / Kittiya Chaithep / 2012 /Full Text
Subject
Rate of return
Gold -- Prices
Risk


Page : 1