ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Radiotherapy, Computer-Assisted

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การลดปริมาณรังสีที่เลนซ์ตาในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยใช้แผ่นเส้นใยนาโนเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟต = Radiation dose reduction to the eye lens in brain computed tomography examination using brarium sulfate coated nano-fiber sheets / ธวินันท์ จีปราบนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
Radiotherapy, Computer-Assisted
การรักษาด้วยรังสี


Page : 1