ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Radio frequency

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Design of novel hybrid three dimensional tailored radio frequency (3D TRF) pulse for small volume excitation = การออกแบบคลื่นความถี่วิทยุสามมิติผสมแบบใหม่สำหรับใช้กระตุ้นปริมาตรน้อย / Natee Ina / 2009 /Full Text
Subject
Radiotherapy
Radio frequency
Radiotherapy
Excitation


Page : 1