ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 52 รายการ จากคำว่า Quality of life

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Clinical effectiveness, quality of life and costs of treatment in transfusion-dependent thalassemia patients undergoing iron-chelating therapy deferoxamine = ประสิทธิผลทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุนการรักษาใน ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่พึ่งพาการรับเลือดและได้รับยาขับเหล็ก ดีเฟอรอกเซมีน / Jutarut Saikam / 2015 /Full Text
Subject
Thalassemia
Quality of life -- Patients
2 Coping styles and quality of life of breast cancer patients receiving chemotherapy Zhang Meifen / Zhang, Meifen / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatios, academic -- nursing
Breast -- Cancer -- Patients
Cancer -- Chemotherapy
Stress (Psychology)
Quality of life
3 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients Liu Hongxia / Liu, Hongxia / 2000 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation -- Patients -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Quality of life
Kidney transplantation
4 Factors influencing quality of life among elderly in Rural Bangladesh = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท ประเทศบังกลาเทศ Abbas Uddin / Abbas, Uddin / The 2016 /Full Text
Subject
Older people -- Bangladesh
Quality of life
5 Factors predicting quality of work life among nurses, tertiary level hospitals, people's Republic of Bangladesh = ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Nasima Akter / 2016 /Full Text
Subject
Quality of work life
Nurses
6 Factors related to quality of work life among nurses in public hospitals, Nyanza province, Republic of Kenya = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา / Rosbenter Awuor Owuor / 2013 /Full Text
Subject
Quality of life
Work
7 Family support and quality of life among hemodialysis patients Zhang JingPing / Zhang, JingPing / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hemodialysis -- Patients -- China
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Family
8 Family support and quality of life among visual impaired persons Song Jinping / Song, Jinping / 2000 /Full Text
Subject
Visually handicapped -- China
Family
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Family
Quality of life
Visual perception
9 Motivations for career change to agriculture and quality of life after practicing sustainable agricultural system = แรงจูงใจในการเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเกษตรและคุณภาพชีวิตหลังการเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน / Patcharaluck Suwan / The 2016 /Full Text
Subject
Agriculture
Farmers -- Quality of life
Sustainable agriculture
10 Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Work
11 Organizational culture and quality of work life among nurses in Tertiary Hospitals, Yunnan Province, The Peoples Republic of China = วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yao Lan / Yao, Lan / The 2013 /Full Text
Subject
Organizational culture
Quality of work life
Nurses
12 Perceived organizational support and job satisfaction among nursing instructors in Nursing Educational Institutes,Peoples Republic of Bangladesh = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ Rina Rani Baral / Baral, Rina Rani / The 2015 /Full Text
Subject
Nurses
Nurses -- Bangladesh
Nurses
Quality of work life
13 Quality of life among mastectomy patients receiving radiotherapy Liang Xiaokun / Liang, Xiaokun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Mastectomy
Radiotherapy
Mastectomy -- Patients -- China
Breast -- Cancer -- Radiotherapy
Quality of life -- China
Breast -- Surgery
14 Quality of life among traumatic amputees Kou Zengyu / Kou, Zengyu / 2000 /Full Text
Subject
Aputees -- China
Amputation -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Wounds and injuries
Amputees
15 Quality of life of non-insulin dependent diabetes mellitus patients Zhu Mingxia / Zhu, Mingxia / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes
Diabetics
Quality of life
16 Quality of work life and job performance among nurses in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Soliha Fathimath / 2012 /Full Text
Subject
Quality of work life
Job satisfaction
17 Resilience and professional quality of life of nurses in Tertiary Hospitals, the people's republic of China = ความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติและคุณภาพชีวิตในวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนจีน Zhou Li / Zhou, Li / The 2017 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Quality of life
18 Social support and quality of life among laryngectomy patients Cai Yimin / Cai, Yimin / 2000 /Full Text
Subject
Laryngectomy
Laryngectomies -- China
Laryn -- Surgery
Social networks -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Quality of life
Laryngectomy
19 Social support and quality of life among renal transplant patients Liu Ming / Liu, Ming / 1999 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation -- Patients -- China
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- China
20 Social support and quality of life of Chinese chronic obstructive pulmonary disease pateints Yan Meiqiong / Yan, Meiqiong / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Patients -- China
Social networks
Quality of life


Page : 1 2 3