ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Quality assurance, health care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรัตรา แก้ววิชิต / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Hospitals
2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ / นภา รังสิเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Narcotics


Page : 1