ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Purple rice

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of purple rice (oryza sativa L. indica) extract on inflammatory response in colon cancer cell line and tumor promotion in rat colon = ผลของสารสกัดข้าวก่ำต่อการตอบสนองการอักเสบในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และการส่งเสริมเนื้องอกในลำไส้ใหญ่หนูขาว / Warunyoo Phannasorn / The 2015 /Full Text
Subject
Cancer -- Research
Intestine, Large -- Cancer
Purple Rice
2 Effects of purple rice bran genotype kum doi saket (oryza sativa L. ssp. indica) on skeletal muscle glucose transport system in diabetic rats = ผลของรำข้าวก่ำสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดต่อระบบขนส่งกลูโคส ในกล้ามเนื้อลายของหนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน / Sopida Apichai / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Oryza (Purple rice)
Sodium-Glucose Transport Proteins
3 Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต / Saibua Khempet / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Purple rice
4 Molecular studies of purple rice extracts on carcinogens induced liver and colon carcinogenesis = ผลของสารสกัดจากข้าวก้ำต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารก่อมะเร็งในระดับโมเลกุล / Charatda Punvittayagul / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant Extracts (Purple rice)
5 The Study of mutagenicity and antimutagenicity of partial fractionation from purple rice husk in bacterial and animal models = การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสารที่แยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่ำในโมเดลแบคทีเรียและสัตว์ทดลอง / Angkhana Nilnumkhum / The 2016 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Animal mutation
Purple Rice


Page : 1