ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Psychotherapy, Group

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Knowledge, attitude, and practice of group supportive Psychotherapy among professional nurses in Psychiatric hospitals / พรรณพิมล สุขวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy, group
2 ผลของกลุ่มการบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง / กัลยา ไผ่เกาะ / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
อัมพาต
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- Nursing
Psychotherapy, Group
Paraplegia


Page : 1