ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Psychotherapy patients

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ประสิทธิผลของการใช้แผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ดารณี ขันใส / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Psychotherapy patients
Alcohols
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated with non-adherence to antipsychotic drugs in schizophrenia patients at Sanpaton Hosptial Chiang Mai Province / หทัยรัตน์ มูลารัตน์เสถียร / 2555 /Full Text
Subject
Psychotherapy patients -- Chiang Mai
Psychoses -- Chemotherapy
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
จิตเภท
การรักษาด้วยยา


Page : 1