ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Proteomics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Identification of serum biomarkers for diagnosis of mild cognitive impairment and alzheimer's disease = การหาเอกลักษณ์ของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในซีรัมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะบกพร่องเล็กน้อยของความรู้ความเข้าใจและโรคอัลไซเมอร์ / Natcha Panachumnong / The 2015 /Full Text
Subject
Biological specimens
Proteomics
Alzheimer's disease
2 Proteomic analyses of streptococcus suis serotype 2 and serotype 14 during exposure to macrophages = การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของเชื้อ streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 และ ซีโรไทป์ 14 ในสภาวะที่สัมผัสกับเซลล์มาโครฟาจ / Peerarin Prangsuwan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Proteomics
Streptococcus suis
Macrophages
3 Proteomic analysis of acid-induced Bradyrhizobium japonicum USDA110 / Napat Puranamaneewiwat / 2004 /Full Text
Subject
Bradyrhizobium japonicum
Proteomics -- Methodology
Proteomics -- methods
4 Proteomics of snake venoms = โปรติโอมิกส์ของพิษงู / Jiraporn Nawarak / 2004 /Full Text
Subject
Venoms
Snake bites
Poisonous animals
Proteomics


Page : 1