ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Proteolytic enzymes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation and characterization of proteolytic enzymes from salt-tolerant and thermophilic bacteria for application in food industry = การแยกเชื้อ และการศึกษาคุณลักษณะของโปรดิโอไลติคเอนไซม์จากแบคทีเรียทนเกลือและแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Somkid Deejing / 2004 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes -- Synthesis
Proteolytic enzymes -- Industrial applications
2 Minimization of propeptide of subtilisin and characterization of extracellular thermostable protease for bioorganic synthesis / Boonyaras Sookkheo / 2000 /Full Text
Subject
Subtilisins
Proteolytic enzymes
Extracellular enzymes
Bioorganic chemistry -- Synthesis
3 Molecular characterization of single chain variable fragment specific to HIV-1 protease substrate for the design of baculovirus-displayed method and simplified protease activity assay = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของซิงเกิลเชนแวริเอเบิลแฟรกเมนต์ที่จาเพาะต่อสารตั้งต้นสาหรับเอนไซม์โปรตีเอส จากไวรัสเอชไอวี-1 เพื่อออกแบบวิธีการสร้างเทคนิคแบคิวโล ไวรัสดิสเพลย์ และวิธีทดสอบการทางานของเอนไซม์โปรตีเอส อย่างง่าย / Kuntida Kitidee / 2012 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Molecular biology
4 Production and properties of thermostable phytase from thermoascus aurantiacus SL16W = การผลิตและสมบัติของเอนไซม์ไฟเตสทนอุณหภูมิสูงจากเชื้อ Thermoascus aurantiacus SL16W / Chatchaya Onumpai / 2005 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
5 Production, stability and behavior in non-conventional media of Cysteine proteases from papaya (Carica papaya L.) latex / Theerapong Theppakorn / 2003 /Full Text
Subject
Cysteine Proteinases
Papain
Papaya -- Chiang Mai
Proteolytic enzymes
6 Protease production for monogastric animal feed / Mongkol Yarchai / 2003 /Full Text
Subject
Feeds
Proteolytic enzymes
Animal feeding
7 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research
8 Thermostable protease enzymes / Ni-orn Chomsri / 2001 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes


Page : 1