ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Protein-protein interactions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular modelling of herb-Drug interactions mediated via P-glycoprotein = การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาผ่าน พี-ไกลโคโปรตีน / Pathomwat Wongrattanakamon / The 2016 /Full Text
Subject
Protein-protein interactions
Molecular biology
Herbs
P-Glycoprotein
Glycoproteins


Page : 1