ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Process control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adaptive controller with fuzzy rules emulated stucture = ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้ที่มีโครงสร้างเลียนแบบกฎฟัซซี / Chidentree Treesatayapun / 2004 /Full Text
Subject
Fuzzy rules
Automatic control
Process control
2 Development of a management toolbox for internal supply chain risks of production-based industries = การพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการสำหรับความเสี่ยงภายในโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Tim Christiansen-Lenger / Christiansen-Lenger, Tim / 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Process control
3 Improving material control processes and MRP planning parameters in a motorcycle manufacturing company = การปรับปรุงกระบวนการควบคุมวัสดุและการวางแผนความต้องการวัสดุในบริษัทผลิตจักรยานยนต์ Jonas Moritz Pramono / Jonas, Moritz Pramono / The 2016 /Full Text
Subject
Process control
Inventory control
Manufacturing processes
Motor vechicle industry
4 Processing of green soya bean (glycine max L. Merr.) Yoghurt ice cream = กระบวนการผลิตไอสครีมโยเกิร์ตจากถั่วแระญี่ปุ่น / Paveena Kaewyongpang / 2006 /Full Text
Subject
Thesis
Process control
Yogurt
Yogurt industry
5 Suppler selection and workload control for job scheduling by lean system in stochastic environments = การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการควบคุมภาระงานเพื่อจัดตารางการผลิตโดยระบบลีนที่มีสภาพแวดล้อมไม่แน่นอน / Jirapat Wanitwattanakosol / 2013 /Full Text
Subject
Lean manufacturing
Process control
Quality control


Page : 1