ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Probiotics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Beneficial effects of Thai indigenous plants and their probiotic fermented beverages on diabetes mellitus = ผลดีของพืชพื้นบ้านไทยและน้ำหมักโปรไบโอติกต่อโรคเบาหวาน / Winthana Kusirisin / 2009 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand
Probiotics
Fermented foods -- Health aspects
Diabetes
2 Development of probiotic tablets = การพัฒนายาเม็ดโพรไบโอติก / Srikanjana Klayraung / 2007 /Full Text
Subject
Tables (Medicine)
Probiotics
Lactic acid bacteria
Lactobacillus
3 Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers = ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากสัตว์ปีกต่อประสิทธิภาพการผลิตการติดเชื้อบิดไส้ตัน และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อเพศผู้ / Charunee Kasornpikul / The 2009 /Full Text
Subject
Probiotics
Lactic acid bacteria
Eimera tenella
Coccidiosis
Poultry -- Diseases
4 Effects of probitics on heterocyclic amine binding, nitrosamine degradation and microorganisms in rat intestinal tract / Yodsawee Duangjitcharoen / The 2013 /Full Text
Subject
Probiotics
Gastrointestinal system -- Microbiology
5 Factors effecting viability of probiotic bacteria in soymilk yogurt during storage = ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการเก็บในโยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลือง / Hirunwit Saiyot / 2007 /Full Text
Subject
Probiotics
Probiotics -- Growth
6 Physicochemical properties, probiotic survivability, and sensory acceptability of a synbiotic purple rice- based yoghurt-liked product = สมบัติทางเคมีกายภาพ การเหลือรอดของจุลินทรีย์ โพรไบโอติกและการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก จากข้าวก่ำที่มีลักษณะคล้ายโยเกิร์ต / Warinporn Klunklin / 2013 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
7 Probiotic lactobacillus plantarum LCC 150 isolated from Thai fermented food and cholesterol lowering property of its fermented soybean milk product = โพรไบโอติก แลกโตบาซิลลัส แพลนทารัม LCC 150 ที่แยกจากอาหารหมักไทยและสมบัติลดโคเลสเตอรอลของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักที่ได้ / Sasithorn Sirilun / 2012 /Full Text
Subject
Pickled foods -- Analytic
Soymilk
Cholesterol
Probiotics
Bacteriology
8 Screening of microorganisms with probiotic properties from feces of Captive Asian Elephants = การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลช้างเลี้ยงเอเชีย / Ronnachit Rungsri / The 2015 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
9 Study on microencapsulation technique for probiotic microorganisms = การศึกษาเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นสำหรับจุลินทรีย์โปรไบโอติก / Chatsuda Somtip / 2008 /Full Text
Subject
Microencapsulation
Food -- Biotechnology
Probiotics
10 Survival of probiotic bacteria in rice after vacuum impregnation and dehydration = การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึม ภายใต้สุญญากาศและการทำแห้ง / Chanettee Makmuang / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Quality control
Probiotics
Food sciences
11 Ultra-high pressure and thermal treated longan juice fortified with probiotics = น้ำลำไยเสริมโปรไบโอติกแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งและความร้อน / Pittaya Chaikham / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing
Probiotics


Page : 1