ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Primary health care -- Chainat Province Supphaya District

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province / จิรภฎา เข็มสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท)
Dissertations, academic -- Public health
Primary health care -- Chainat Province Supphaya District
Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District


Page : 1