ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pottery -- Nan

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and physical properties of ancient pottery from Ban Bo Suak in Nan province = การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติทางกายภาพของเครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน / Usanee Malee / The 2015 /Full Text
Subject
Pottery -- Nan
Materials science


Page : 1