ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Postpartum depression

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
Subject
Postpartum depression
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Depression
Puerperium
2 ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและความมั่นใจในการดูแลทารกในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก = Effects of postpartum depression prevention program on postpartum depression and confidence in infant care among first-time mothers / ปัฐมาพร พะไกยะ / 2560 /Full Text
Subject
Depression, Postpartum
ความซึมเศร้าหลังคลอด -- การป้องกัน
ความซึมเศร้าหลังคลอด
ทารก -- การดูแล
มารดาและบุตร


Page : 1