ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Polymer melting.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Polymer-polymer compatibility studies in polymer blends = การศึกษาการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ในพอลิเมอร์ / Tawatchai Puviwattana. / 1988. /Full Text
Subject
Polymers and polymerization.
Polymer melting.


Page : 1