ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Plumeria obtusa

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation and structure elucidation of chemical components from branches and roots of plumeria obtusa = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและรากของพลูมีเรียออบทูซา / Pongthep Mankong / The 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Spectrum analysis
Plumeria obtusa
Extracts


Page : 1