ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Plants -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biological activities and chemical compositions of three Thai medicinal plants and the synthesis of (-)-steviamine and analogues = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และการสังเคราะห์ (-) สตีเวียมีนและแอนะล็อค / Nadechanok Jiangseubchatveera / 2015 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Analysis
2 Biological activities and chemical constituents of five Thai medicinal plants = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีสมุนไพรไทย 5 ชนิด / Sorachai Khamsan / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand -- Analysis
Chemistry, Analytic
3 Chemical compositions and molecular analysis of Hedychium J. Koenig = องค์ประกอบทางเคมี และการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของพืชสกุลมหาหงส์ / Ratchuporn Suksathan / 2014 /Full Text
Subject
Hedychium J. Koenig
Aromatic plants -- Analysis
4 Chemical constituents and bioactivity of some Ophiorrhiza species = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Ophiorrhiza บางชนิด / Nichakan Phoowiang / 2009 /Full Text
Subject
Ophiorrhiza
Botany -- Anatomy
Medicinal plants
Plants -- Analysis
Bioactive compounds
Botanical chemistry
Ophiorrhiza
5 Chemical constituents and biological activities of hedychium gardnerianum = ส่วนประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงป่า / Iyared Kumrit / 2008 /Full Text
Subject
Plants -- Composition
Ginger
Plants -- Analysis
6 Development of flow injection analysis methods for the determination of some phytochemical compounds from Thai medicinal plants and drug residue = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดจากพืชสมุนไพรไทยและยาตกค้าง / Wisanu Thongchai / The 2010 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phytochemicals
Medicinal plants -- Thailand
Meterial medica, Vegetable
Drug residues
7 Development of high performance liquid chromatographic method for the determination of arbutin in creams and medicinal plant extracts = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีมและสารสกัดจากพืชสมุนไพร / Wisanu Thongchai / 2005 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chromatography
Science -- Methodology
High performance liquid chromatography
Arbutin
Plant Extracts -- Analysis
Chemistry, Analytic
Medicinal plants -- Extracts
Extraction (Chemistry)
8 Dispersion of lignite fly ash in the surrounding area of the Mae Moh power plant in Lampang province = การกระจายของเถ้าลอยลิกไนต์ในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าแม่เมาะในจังหวัดลำปาง Huyen Thi Do / Huyen, Thi Do / 1995 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Power Plant
Fly ash
Coal-fired power plants -- Lampang
Soils -- Analysis
Trace elements -- Analysis
Air -- Pollution -- Lampang
9 Factors influencing on vitro tuber growth and development, and internal changes in Pecteilis Sagarikii seidenf. = ปัจจัยที่มีอธิพลต่อการเจริญเติบโตของหัวใจสภาพหลอดแก้ว และการเปลี่ยนแปลงภายในของกล้วยไม้ดินนางอั้วสาคริก / Theeraphon Phornsawatchai / Grauate 2008 /Full Text
Subject
Factor analysis
Growth (Plants)
Plants -- Development
Orchid culture
10 Pharmacological actions and toxicity of Gelsemium Elegans Benth / Chaiyong Rujjanawate / 1997 /Full Text
Subject
Gelsemium -- Analysis
Alkaloids -- Physiological effect
Plants, Effect of alkaloids on
Alkaloids -- Therapeutic use
Herbs -- Therapeutic use
11 Plant extracts for control of mosquito-borne disease vectors / Benjawan Tookyang / 1997 /Full Text
Subject
Botanical chemistry
Plants -- Analysis
Mosquitoes -- Control
Mosquitoes as carriers of disease
12 Selected Antioxidants in green chilli paste = สารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในน้ำพริกหนุ่ม / Kamonrat Ruanma / 2008 /Full Text
Subject
Antioxidants
Plants -- Analysis
13 Uses of several species of floating aquatic plants as biomonitors in assessing heavy metal accumulation from aquatic ecosystems in Chiang Mai = การใช้พืชน้ำชนิดต่าง ๆ เป็นเครื่องตรวจสอบทางชีวภาพในการประเมินการสะสมของโลหะหนักในระบบนิเวศของน้ำในเชียงใหม่ Zhenbo Yang / Yang, Zhenbo / 1995 /Full Text
Subject
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Aquatic plants
Heavy metals -- Analysis
Water quality bioassay -- Chiang Mai


Page : 1