ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Piperine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Synthesis and bioactivity tests of the novel piperine analogues = การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ใหม่ที่คล้ายพิเพอรีน / Supanut Phattanasarin / 2011 /Full Text
Subject
Peppers -- Synthesis
Biosynthesis
Piperine
2 Synthesis of naphthoquinone derivatives and piperine analogues = การสังเคราะห์อนุพันธ์ของแนฟโทควิโนนและสารหน้าที่คล้ายพิเพอรีน / Wanthani Paengsri / 2012 /Full Text
Subject
Derivatization
Piperine


Page : 1