ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Piezoelectric ceramics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of lead zirconate titanate powders / Suwimon Nualpralaksana / 2002 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate powders -- Synthesis
Piezoelectric ceramics -- Synthesis
2 Effects of germanium oxide on properties of lead-free barium iron niobate ceramics = ผลของเจอร์เมเนียมออกไซด์ต่อสมบัติของเซรามิกไร้สารตะกั่วแบเรียมไอร์ออนไนโอเบต / Puripat Kantha / 2012 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Ceramic materials
Piezoelectric ceramics
3 Electrical properties of piezoelectric ceramic - portland cement composites = สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริก-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ / Nittaya Jaitanong / 2011 /Full Text
Subject
Piezoelectricty
Piezoelectric ceramics
4 Fabrication and properties of lead-free piezoelectric ceramic-portland cement composites = การประดิษฐ์และสมบัติของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริก ไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ / Rattiyakorn Rianyoi / 2013 /Full Text
Subject
Materials science
Piezoelectric ceramics
Ceramics, Porcelain
5 Fabrication of Lead-free piezoelectric ceramics for applications in biomaterials = การประดิษฐ์เซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ในวัสดุชีวภาพ / Nuttapon Pisitpipathsin / The 2013 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Piezoelectric ceramics
Biomedical materials
6 Portable vital-signed monitoring system using piezoelectric ceramics and body surface metal electrodes via wireless technology = ระบบติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกและขั้วไฟฟ้าติดผิวกายแบบโลหะผ่านเทคโนโลยีไร้สาย / Suranan Noimanee / 2008 /Full Text
Subject
Piezoelectric ceramics
Vital signs
7 Preparation and characterization of mixture of lead zirconate titanate and barium iron niobate ceramics from their nanopowder precursors = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตและแบเรียมไอร์รอนไนโอเบตเตรียมจากผงสารตั้งต้นนาโน / Sukum Eissayeam / 2006 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate
Piezoelectric ceramics


Page : 1