ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Phyllanthus acidus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสกัดและการแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลมะยม มะม่วงตลับนาคและมะเฟือง = Extractionand separation of aloha hydroxy acid from fruits of phyllanthus acidus linn, mangifera indica linn, cv. Talapnak and averrhoa carambola linn. / นวลจันทร์ ญาณิสราพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
สารสกัดจากพืช
กรดอินทรีย์
มะยม
มะม่วง
มะเฟือง
Alpha hydroxy acids
Phyllanthus acidus
Extraction (Chemistry)


Page : 1