ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 72 รายการ จากคำว่า Pharmacology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Pharmacokinetics of gentamicin in anemic patients / Vilai Baosoung. / 1990 /Full Text
Subject
Gentamicin
Aminoglycosides.
Anemia.
Pharmacokinetics.
Dissertations, academic -- Pharmacology
62 Pharmacokinetics of isoflavones, daidzein and genistein, after ingestion of soy beverage compared with soy extract capsules in Thai postmenopausal women = เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวน เดดซีนและเจนนีสทีน หลังดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองเทียบกับการรับประทานสารสกัดถั่วเหลืองชนิดแคปซูลในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Ekasin Anupongsanugool / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Pharmacology
Soy beans
Soy milks
Post menopause
63 Pharmacolgical characterization of coscinium fenestratum, tinospora crispa and tinospora cordifolia = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแห้ม บอระเพ็ด และชิงช้าชาลี / Rudeewan Tungpradit / 2010 /Full Text
Subject
Coscinium fenestratum
Tinospora crispa
Tinospora cordifolia
Pharmacology
64 Pharmacological activities of the bronchodilator saponins froms leaves of schefflera leucantha viguier = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารซาโปนินที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมจากใบหนุมานประสานกาย Pasirat Witthawaskul / Parirat Witthawaskul / 2003. /Full Text
Subject
Saponins
Dissertations, academic -- Pharmacology
Saponis -- Pharmacodynamics
Plant extracts
Schefflera leucantha viguier
65 Phenyl butenol derivatives : investigation on the uterine relaxant activity Waraporn Sae Lee / Waraporn Sae Lee. / 1990 /Full Text
Subject
Phenyl butanol.
Uterus -- Effect of drugs on.
Drugs -- Structure-activity relationships.
Pharmaceutical chemistry
Dissertations, academic -- Pharmacology
Myometrium
Uterus
66 The 24-hour lithium plasma level as a prognosticator of appropriate lithium doses = ระดับลิเธียมในพลาสมาที่ 24 ชั่วโมงเป็นตัวคาดหมายขนาดลิเธียมที่เหมาะสม / Kanittha Mongkonthep / 1994 /Full Text
Subject
Lithium
Lithium carbonate
Manic-depressive psychoses
Dissertations, academic -- Pharmacology
67 The Comparative single- and multiple-dose pharmacokinetic studies of immediate-and modified-release phenytoin capsules = การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเฟนิโทอินแคปซูลแบบธรรมดาและแบบออกฤทธิ์เนิ่นโดยการใช้ยาครั้งเดียวและการให้ติดต่อกัน / Nuchanart Chaichana / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, accademic -- pharmacology
Phentoin -- pharmacokinetics
68 The Pharmacological activities of 5, 7-Dihydroxyflavanone from Boesenbergia Pandurata (roxb.) schltr = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน จาก Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. / Napawan Manyom. / 1993 /Full Text
Subject
Herbs -- --Therapeutic use.
Materia medica, Vegetable.
Medicinal plants.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Flavanones
5,7-dihydroxyflavanone
69 The Pharmacological activities of the methanol extract of stachytarpheta indica Vahl. / Kanjana Jaijoy / 2002 /Full Text
Subject
Verbenaceae
Anti-inflammatory agents
Antipyretics
Analgesics
Anti-inflammatory agents
Methanol
Verbenaceae
Dissertations, academic -- Pharmacology
70 การพัฒนาวิธี อะตอมมิก แอบซอพซัน สเปกโทรเมตรี แบบ กราไฟท์ เฟอร์เนส เพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กไทย / กัญนาถ กิ่งจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เด็ก -- ไทย
ตะกั่วในร่างกาย
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรเมตรี
Dissertations, academic -- Pharmacology
Lead -- Analysis
71 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
72 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรางจืด = The pharmacological studies of rang jert leaves / วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ / 2523 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ใบรางจืด -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Thunbergia laurifolia linn


Page : 1 2 3 4