ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Pests -- Control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of farmer field school approach for integrated pest management in cabbage production in Cambodia = การประเมินแนวทางการใช้โรงเรียนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตกะหล่ำปลีในกัมพูชา Rasmey Hay / Hay, Rasmey / 2004 /Full Text
Subject
Cabbage -- Diseases and pests -- Cambodia
Pests -- Integrated control -- Cambodia
2 Development of bioproducts from endophytic actinomycetes for controlling damping-off in brassica seedling = การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรคเน่าคอดินในกล้าพืชสกุลผักกาด / Prapaipit Suwitchayanon / The 2017 /Full Text
Subject
Lettuce -- Diseases and pests
Plant diseases -- Prevention and control
3 Disease and insect pest controls in rice bran and mango by radio frequency heat treatment = การควบคุมโรคและแมลงในราข้าวและมะม่วงโดยอาศัยวิธีการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ / Nattasak Krittigams / The 2014 /Full Text
Subject
Fungi in agriculture
Insect pests -- Control
4 Effect of rice pest management practices on population dynamics of green leafhopper [Nephotettix virescens(Distant)] and its natural enemies / Ker Monthivuth / 2002 /Full Text
Subject
Leafhoppers
Rice -- Diseases and pests
Pests -- Control
5 Effects of the biological insecticide, NeemAzal-TS, on herbivorous insects and their natural enemies on trees in urban area, Stuttgart, Germany = ผลของสารกำจัดแมลงชีวภาพ NeemAzal-TS ต่อแมลงกินพืชและศัตรูธรรมชาติบนต้นไม้ในพื้นที่เขตเมือง สตุทการ์ท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี Kai Eric Bauer / Bauer, Kai Eric / The school 2012 /Full Text
Subject
Neem insecticide
Insecticides
Insect pests -- Control
6 Efficacy of Entomopathogenic Fungi and Their Pathogenicity on Fruit Fly and Two-spotted Spider Mite = ประสิทธิผลของฟังไจที่ก่อให้เกิดโรคในแมลงและความสามารถในการก่อโรคในแมลงผลไม้และไรแมงมุมสองจุด Thet Thet Mar / Mar, Thet Thet / 2012 /Full Text
Subject
Insect pests -- Biological control
Insect pests -- Diseaes
7 Efficiency of Entomopathogenic Fungi for controlling common cutworm on Marigold in Chiang Mai Province = ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง เพื่อควบคุม หนอนกระทู้ผักในดอกดาวเรืองในจังหวัดเชียงใหม่ / Phattharadanai Chaisawas / 2014 /Full Text
Subject
Insect pests -- Biological control
Insect pests -- Control
Marigold -- Planting
Entomopathogenic fungi
8 Farmer strategies for insect pest management in Litchi production systems in Vietnam = กลยุทธ์ของเกษตรกรสำหรับการจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตลิ้นจี่ในประเทศเวียดนาม Ngo Viet Cuong / Ngo, Viet Cuong / 2004 /Full Text
Subject
Litchi -- Vietnam
Litchi -- Diseases and pests -- Vietnam
Insect pests -- Integrated control
9 Influences of UV light and different environmental conditions on chilli thrips infestation on the capsicum cultivar = อิทธิพลของแสงยูวีต่อการเข้าทำลายเพลี้ยไฟพริก ที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน Min Zaw Oo / Min, Zaw Oo / The 2015 /Full Text
Subject
Aphis
Insect pests -- Control
10 Multi-criteria analysis for identifying appropriate integrated pest management in small scale tomato production in Chiang Mai province, Thailand = การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์เพื่อระบุการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่เหมาะสมในการผลิตมะเขือเทศรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย Max Benjamin Blum / Blum, Max Benjamin / school 2012 /Full Text
Subject
Pests -- Control -- Chiang Mai
Tomatoes -- Planting
Pesticides
Pesticides -- Environmental aspects


Page : 1